Kirkkokadun englanninkielinen python 2022 materiaaleilla

Introduction to programming and Advanced programming in Python 2022All exercises

Exercise Status Deadline Download exercise
part01-01_emoticon zip
part01-02_seven_brothers zip
part01-03_row_your_boat zip
part01-04_minutes_in_a_year zip
part01-05_print_code zip
part01-06_name_twice zip
part01-07_name_and_exclamation_marks zip
part01-08_name_and_address zip
part01-09_utterances zip
part01-10_story zip
part01-10b_extra_space zip
part01-11_arithmetics zip
part01-12_print_a_single_line zip
part01-13_times_five zip
part01-14_name_and_age zip
part01-15_seconds_in_a_day zip
part01-16_product zip
part01-17_sum_and_product zip
part01-18_sum_and_mean zip
part01-19_food_expenditure zip
part01-20_students_in_groups zip
part01-21_orwell zip
part01-22_absolute_value zip
part01-23_soup_or_no_soup zip
part01-24_order_of_magnitude zip
part01-25_calculator zip
part01-26_temperatures zip
part01-27_daily_wages zip
part01-28_loyalty_bonus zip
part01-29_what_to_wear_tomorrow zip
part01-30_quadratic_formula zip
part02-01_fix_syntax zip
part02-02_number_of_characters zip
part02-03_typecasting zip
part02-04_age_of_maturity zip
part02-05_greater_or_equal zip
part02-06_elder zip
part02-07_alphabetically_last zip
part02-08_age_check zip
part02-09_nephews zip
part02-10_grades_and_points zip
part02-11_fizzbuzz zip
part02-12_leap_year zip
part02-13_alphabetically_in_the_middle zip
part02-14_gift_tax_calculator zip
part02-15_shall_we_continue zip
part02-16_input_validation zip
part02-17_countdown zip
part02-18_repeat_password zip
part02-19_pin_and_number_of_attempts zip
part02-20_next_leap_year zip
part02-21_story zip
part02-22_working_with_numbers zip
part03-01_print_numbers zip
part03-02_countdown zip
part03-03_numbers zip
part03-04_powers_of_two zip
part03-05_powers_of_base_n zip
part03-06_consecutive_sum_v1 zip
part03-07_consecutive_sum_v2 zip
part03-08_string_multiplied zip
part03-09_longer_string zip
part03-10_end_to_beginning zip
part03-11_second_and_second_to_last zip
part03-12_line_of_hashes zip
part03-13_rectangle_of_hashes zip
part03-14_underlining zip
part03-15_right_aligned zip
part03-16_framed_word zip
part03-17_substrings_part_1 zip
part03-18_substrings_part_2 zip
part03-19_does_it_contain_vowels zip
part03-20_find_first_substring zip
part03-21_find_all_substrings zip
part03-22_second_occurrence zip
part03-23_multiplication zip
part03-24_first_letters_of_words zip
part03-25_factorial zip
part03-26_flip_the_pairs zip
part03-27_taking_turns zip
part03-28_seven_brothers zip
part03-29_first_character zip
part03-30_mean zip
part03-31_print_many_times zip
part03-32_square_of_hashes zip
part03-33_chessboard zip
part03-34_word_squared zip
part04-01_hello_visual_studio_code zip
part04-02_line zip
part04-03_box_of_hashes zip
part04-04_square_of_hashes zip
part04-05_square zip
part04-06_triangle zip
part04-07_shape zip
part04-08_spruce zip
part04-09_greatest_number zip
part04-10_same_characters zip
part04-11_first_second_last zip
part04-12_change_value_of_item zip
part04-13_add_items_to_list zip
part04-14_addition_and_removal zip
part04-15_same_word_twice zip
part04-16_list_twice zip
part04-17_length_of_list zip
part04-18_mean zip
part04-19_range_of_list zip
part04-20_star_studded zip
part04-21_negative_to_positive zip
part04-22_list_of_stars zip
part04-23_anagrams zip
part04-24_palindromes zip
part04-25_sum_of_positives zip
part04-26_even_numbers zip
part04-27_sum_of_lists zip
part04-28_distinct_numbers zip
part04-29_length_of_longest zip
part04-30_shortest_in_list zip
part04-31_all_longest_in_list zip
part04-32_integers_to_strings zip
part04-33_everything_reversed zip
part04-34_most_common_character zip
part04-35_no_vowels_allowed zip
part04-36_no_shouting_allowed zip
part04-37_neighbours_in_list zip
part04-38_grade_statistics zip
part05-01_longest_string zip
part05-02_number_of_elements zip
part05-03_go zip
part05-04_sudoku_row zip
part05-05_sudoku_column zip
part05-06_sudoku_block zip
part05-07_sudoku_grid zip
part05-08_items_multiplied_by_two zip
part05-09_remove_smallest zip
part05-10_sudoku_print_and_add zip
part05-11_sudoku_add_to_copy zip
part05-12_tic_tac_toe zip
part05-13_transpose_matrix zip
part05-14_times_ten zip
part05-15_factorials zip
part05-16_histogram zip
part05-17_phone_book_v1 zip
part05-18_phone_book_v2 zip
part05-19_invert_dictionary zip
part05-20_numbers_spelled_out zip
part05-21_movie_database zip
part05-22_find_movies zip
part05-23_create_tuple zip
part05-24_oldest_person zip
part05-25_older_people zip
part05-26_student_database zip
part05-27_letter_square zip
part06-01_largest_number zip
part06-02_fruit_market zip
part06-03_matrix zip
part06-04_course_grading_part_1 zip
part06-05_course_grading_part_2 zip
part06-06_course_grading_part_3 zip
part06-07_spellchecker zip
part06-08_recipe_search zip
part06-09_city_bikes zip
part06-10_inscription zip
part06-11_diary zip
part06-12_filtering_file_contents zip
part06-13_store_personal_data zip
part06-14_course_grading_part_4 zip
part06-15_word_search zip
part06-16_dictionary_file zip
part06-17_read_input zip
part06-18_parameter_validation zip
part06-19_incorrect_lottery_numbers zip
part07-01_hypotenuse zip
part07-02_special_characters zip
part07-03_fractions zip
part07-04_lottery_numbers zip
part07-05_password_generator_part_1 zip
part07-06_password_generator_part_2 zip
part07-07_dice_roller zip
part07-08_random_words zip
part07-09_how_old zip
part07-10_valid_pic zip
part07-11_screen_time zip
part07-12_json_files zip
part07-13_course_statistics zip
part07-14_who_cheated zip
part07-15_who_cheated_2 zip
part07-16_spellchecker_2 zip
part07-17_string_helper zip
part07-18_own_programming_language zip
part08-01_smallest_average zip
part08-02_row_sums zip
part08-03_list_years zip
part08-04_shopping_list zip
part08-05_book zip
part08-06_three_classes zip
part08-07_pet zip
part08-08_older_book zip
part08-09_books_of_genre zip
part08-10_decreasing_counter zip
part08-11_first_and_last_name zip
part08-12_number_stats zip
part08-13_stopwatch zip
part08-14_clock zip
part08-15_lunchcard zip
part08-16_series zip
part09-01_fastest_car zip
part09-02_passing_submissions zip
part09-03_baby_centre zip
part09-04_lunchcard_and_paymentterminal zip
part09-05_comparing_properties zip
part09-06_pets zip
part09-07_box_of_presents zip
part09-08_shortest_in_room zip
part09-09_car zip
part09-10_recording zip
part09-11_weather_station zip
part09-12_service_charge zip
part09-13_postcodes zip
part09-14_list_helper zip
part09-15_item_suitcase_hold zip
part10-01_laptop_computer zip
part10-02_game_museum zip
part10-03_areas zip
part10-04_word_game zip
part10-05_supergroup zip
part10-06_secret_magic_potion zip
part10-07_money zip
part10-08_simple_date zip
part10-09_iterable_shopping_list zip
part10-10_phone_book_v1 zip
part10-11_phone_book_v2 zip
part10-12_course_records zip
part11-01_square_roots zip
part11-02_rows_of_stars zip
part11-03_best_exam_result zip
part11-04_lengths zip
part11-05_remove_smaller_than zip
part11-06_begin_with_vowel zip
part11-07_lottery_numbers zip
part11-08_filter_forbidden zip
part11-09_products_in_shopping_list zip
part11-10_cheaper_properties zip
part11-11_lengths_of_strings zip
part11-12_most_common_words zip
part11-13_add_numbers_to_list zip
part11-14_recursive_sum zip
part11-15_balanced_brackets zip
part11-16_greatest_node zip
part11-17_bosses_and_subordinates zip
part11-18_order_book zip
part11-19_order_book_application zip
part12-01_remaining_stock zip
part12-02_seasons zip
part12-03_ratings zip
part12-04_climbing_route zip
part12-05_climbing_areas zip
part12-06_ballplayers zip
part12-07_product_search zip
part12-08_even_numbers zip
part12-09_prime_numbers zip
part12-10_random_words zip
part12-11_attempted_courses zip
part12-12_filtering_attempts zip
part12-13_credits zip
part12-14_regular_expressions zip
part12-15_hockey_statistics zip
part13-01_four_robots zip
part13-02_robots_row zip
part13-03_hundred_robots zip
part13-04_random_robots zip
part13-05_vertical_movement zip
part13-06_round_the_perimeter zip
part13-07_two_robots zip
part13-08_robot_circle zip
part13-09_bouncing_ball zip
part13-10_robot_invasion zip
part13-11_four_directions zip
part13-12_four_walls zip
part13-13_two_players zip
part13-14_robot_and_mouse zip
part13-15_robot_location zip
part13-16_clock zip
part13-17_asteroids zip
part14-01_own_game zip