OGP1_2020

Object Georiƫnteerd Programmeren 1All exercises

Exercise Status Deadline Download exercise
abstract_classes-001.Bank.Accounts zip
abstract_classes-002.Monsters zip
access_modifiers-001.Macro zip
assignments7-001.Airport zip
assignments7-002.CarRegistrationCentre zip
assignments8-001.SkiJumping zip
exceptions-001.MethodArgumentValidation zip
exceptions-002.SensorsAndTemperatureMeasurement zip
fileio-001.Printer zip
fileio-002.FileAnalysis zip
fileio-003.WordInspection zip
fileio-004.FileManager zip
fileio-005.TwoDirectionDictionary zip
generics-001.RichFirstPoorLast zip
generics-002.StudentsSortedByName zip
generics-003.SortedCards zip
gui_basics-001.MyApplication zip
gui_basics-002.ButtonLabel zip
gui_basics-003.ButtonText zip
gui_basics-004.BorderPane zip
gui_basics-005.TextStatistics zip
gui_basics-006.IAlertedYou zip
gui_basics-007.TicTacToe zip
gui_basics-008.TextStatistics2 zip
gui_basics-009.ApplicationTitle zip
gui_extra-001.Calculator zip
gui_extra-002.RotateImage zip
gui_extra-003.KnowledgeBox zip
gui_extra-004.PC_Configuration zip
gui_multiple-001.MultipleViews zip
gui_multiple-002.Greetings zip
gui_multiple-003.Joking zip
gui_multiple-004.PracticingWords zip
hashmaps-001.Nicknames zip
hashmaps-002.PromissoryNote zip
hashmaps-003.Dictionary zip
interfaces2-001.Moving zip
interfaces-001.NationalService zip
interfaces-002.BoxesAndThings zip
interfaces-003.OnlineShop zip
old-001.Groups zip
old-002.PersonAndTheirHeirs zip
old-003.Container zip
old-004.FarmSimulator zip
old-005.DifferentBoxes zip
old-006.Dungeon zip
old-week7_01.Smileys zip
old-week7_02.CharacterStringChanger zip
old-week7_03.Calculator zip
old-week7_04.ThingSuitcaseAndContainer zip
old-week9_24.MultipleEntryDictionary zip
old-week9_25.DuplicateRemover zip
old-week9_26.PhoneSearch zip
old-week10_27.TheFinnishRingingCentre zip
overwriting_methods-001.People.Improved zip
overwriting_methods-002.Vectors zip
packages-001.FirstPackages zip
specializing_classes-001.People zip