osa07.5_kertaus-Kertaus01_02.KolmellaJaollistenSumma