osa01-12_korjaa_ohjelma_tulostukset_samalle_riville